Andelseiere

Vil du være med å skape fremtiden for Stavsplassen SA?

Stavsplassen SA besluttet gjennom årsmøtet i 2018 at selskapet igjen skulle åpne for salg av andeler, for første gang siden opprettelsen i 1997.

Årsmøtet er Stavsplassen SA sitt øverste organ, og beslutter hvilken retning styret skal lede selskapet.
Som andelseier i Stavsplassen SA, får du stemmerett i årsmøtet, tilsvarende antall stemmer som antall andeler, begrenset oppad til ti.

Bli med og påvirk hvordan Stavsplassen skal se ut i framtiden.
Vi vil ha deg med på laget som andelseier.

Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2024 kl. 18:30 i Havrebua.

Saker som ønskes behandlet må være innsendt før 1. mars.