Andelseiere

Vil du være med å skape fremtiden for Stavsplassen SA?

Stavsplassen SA besluttet gjennom årsmøtet i 2018 at selskapet igjen skulle åpne for salg av andeler, for første gang siden opprettelsen i 1997.
Årsmøtet er Stavsplassen SA sitt øverste organ, og beslutter hvilken retning styret skal lede selskapet.
Som andelseier i Stavsplassen SA får du stemmerett i årsmøtet, tilsvarende antall stemmer som antall andeler, begrenset oppad til ti.
Bli med og påvirk hvordan Stavsplassen skal se ut i framtiden.

Vi vil ha deg med på laget som andelseier.