Arrangementer

H3 Innledende tekst. Kan også vurdere H4. Det overordnede målet for Hyttemesse Gudbrandsdalen er å være en toneangivende aktør i markedet for nye teknologiske og bærekraftige løsninger for et stadig økende hyttemarked.

Hyttemessa skal bidra til mer aktivitet og økt verdiskapning i regionen, og sørge for å opprettholde og skape flere arbeidsplasser i bedrifter tilknyttet hytte- og fritidsboligmarkedet.

Tretten vil være et godt valg for ei hyttemesse i vårt distrikt, plassert sentralt mellom de største hytteområdene i Sørdalen og Lillehammerområdet. Og med god infrastruktur gjennom store deler av Gudbrandsdalen og resten av Innlandet, har Tretten en sentral plassering.

Stavsplassen er en meget god arena for denne typen arrangement. Stavsplassen SA har lang erfaring med årlige, store arrangement. Vi tilbyr 10 daa med utendørs utstillingsarena, og har i tillegg to oppvarmede haller på 1280m² og 500m². Vi har egnede områder til parkering og eget bespisningsbygg.

Gudbrandsdalen, med Lillehammer og Sjusjøen, selger den tradisjonelle norske hyttedrømmen: her er det høyfjell, fiskevann, turstier, og snøsikker vinter. Vinter og vinteraktiviteter er noe av det som gjør Gudbrandsdalen særegent.

Vi har en enorm tilgang til gode og velpreparerte løypenett. Nærhet til noen av landets beste alpinanlegg, og ikke minst mye urørt natur som innbyr til lengre turer og toppturer.

Antall dager med skiføre (snødybde over 30 cm) er fallende i hele landet, men vår region vil være av de siste som fortsatt kan tilby skiføre. Dette vil høyst sannsynlig bety at fritidsboligmarkedet i Gudbrandsdalen er like attraktivt i fremtiden som det er nå. Både omsetning av brukte hytter, nybygging og regulering av nye tomteområder.

Vi vil skape en arena der hytteeierne i vår region kan finne inspirasjon til å utvikle hyttedrømmen sin. Og vi vil gjerne ha deg med på laget!

Hyttemesse Gudbrandsdalen er en arena for inspirasjon til å utvikle din hyttedrøm.

Er det liv laga for ei Hyttemesse i Gudbrandsdalen?

Innlandet er i dag Norges største hyttefylke, med totalt 89.225 hytter og sommerhus per første kvartal 2021. Om man ser på de geografiske områdene i Innlandet fylke, er Gudbrandsdalen en av de største hytteregionene i fylket med 23.525 hytter og fritidsboliger per første kvartal 2021.

Lurer du på noe?

Send oss en melding!