Priser

  • Sommerleie kr 4.400,- inkl mva 2021
  • Vinterleie kr 4.950,- inkl mva  2021/2022

    Leia konsumprisindekseres før sommerleia hvert år.

+ strøm som faktureres utfra avlesning på strømmålerne 3 ganger i året.