Priser

Priser for døgnplasser
Campingvogn/bobil/telt, pr. døgn
Inkl. strøm
300,-
Hytte 1, pr. døgn
4 senger, u/bad
500,-

Hytte 2 og 3, pr. døgn
3 senger, u/bad

400,-

Campingplassen er selvbetjent, og betaling skjer via Vipps.
Bestilling av hytter gjøres til [email protected].

 

Priser for sesongplasser
Sommerleie 2024 5275,-
Vinterleie 2024 5860,-
Strøm Faktureres ut fra avlesning på
strømmålerne 2 ganger i året

Prisene er inkl. mva.

Fra 1. januar 2023 KPI-reguleres leieprisen 1. januar hvert år.

Leiepris for inneværende år vil oppdateres så snart som mulig etter årsskiftet.