Universell utforming

Toaletter

Du finner handicap toaletter i sanitæranlegget på campingplassen vest på martnsområdet og inne i Hippodromen. 

Fremkommelighet utendørs

Det er fast dekke (grus) på hele Stavsplassens uteområde. Området er stort sett flatt, med noen få lette bakker. Vi forsøker å legge til rette for at alle skal ferdes trygt og uten hindringer.

Fremkommelighet innendørs

Det er fremkommelig for rullestol, rullator og barnevogn i Guttormshall, Hippodromen, Havrebua og 1. etasje i Fonstadbygningen. 

Hørselvennlig miljø

Havrebua er det miljøet som vi ser på som det beste hørselvennlige miljøet på Stavsplaggen. Dette er et mindre lokale, med mindre akustikk.