Historie

Stavsplassens historie går så langt tilbake som til 1800-tallet. Plassen var oprinnelig en gard, Stav gard. Det er Stavsmartn, Stavsplassen årlige arrangement, som bringer historien så langt tilbake i tid.

 

Med kilde i Tor Iles «Bygdebok for Øyer» og utskrift fra Mellom-Gudbrandsdal Sorenskriverembete, kan en slå fast at hestemarten på Stav er gammel. Stafs Thingaa er nevnt i skinnbrev så tidlig som i 1397, men sjølve marten har en ikke funnet noe om før sist i dansketida. I første møteboka til Øier Forligelseskommisjon fra 18.januar 1802 står det om en sak som var ført mot en mann som hadde vært i slagsmål på Stavsmartn året før, altså i 1801. Men det er mye som tyder på at det ble drevet organisert hestehandel på Stav også lenge før den tid.

Den 27.juli 1857 ble det ved kgl. resolusjon fastsatt : » – at det saakaldte Stav Hestemarked i Trøtten Annex til Øier Præstegield i Gudbrandsdalen Fogderi fra næste år at regne, autoriseres som offentlig Marked. Herredsstyret så økonomien som lå i marten, mens andre så med fortvilelse på det moralske forfall som skjenkebevillingene og martenslivet førte med seg. Det var i perioder gitt mellom 10 og 20 skjenkebevillinger i forbindelse med marten.

 

Stavsmartn var et hestemarked der kjøp og salg av hest, samt framstilling av hest for Forsvarets remontenemd var det sentrale. Etterhvert utviklet det seg til å bli en salgsmartn der en kunne få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker, til seletøy og hesteredskap – etterhvert også traktorer og traktorredskap.

 

Etter en nedgang i 1930-årene, ble det en voldsom opptur etter 2.verdenskrig. I 1947 var det 15-1600 hester på Stav under marten, og mange av disse kom med tog. Men etterhvert som traktoren kom og tok over som «arbeidskar» i landbruket, minket antallet hest på Stavsmartn.

Ellers har tivoli, ville dyr og sirkuslignende aktiviteter vært en del av Stavsmartn opp gjennom tidene.
Fram til 1986 var driften av Stavsmartn i privat regi, men i et forsøk på å trekke større deler av lokalmiljøet med i arrangementet, var det noen lag og foreninger som bisto eieren med gjennomføringen av arrangementet. Så ble det inngått en avtale med seks lokale lag og foreninger om å arrangere marten (1992-96). Med bakgrunn i de erfaringene som nå var gjort, ble det i 1997 stiftet et andelslag A/L Stavsmartn BA.

 

I 1998 ble det bygget en utstillerhall på 500 kvm. I 1999 ble det bygget en hall til. Denne var 776 kvm, men brant desverre ned i 2008. I 2000 kjøpte organisasjonen A/L Stavsmartn BA garden Stav med stallring, haller, utstillingsplass og campingplass. A/L Stavsmartn BA sto nå fritt til å kunne videreutvikle område og satse på flere aktiviteter. I 2001 hadde vi 200 års jubileum, som vi blant annet markerte med boka om Stavsmartn, «Stavsmartn handel og vandel gjennom to århundrer», skrevet av lokalhistroriker Odd Bjerke.

 

Utover å arrangere Stavsmartn i oktober er det flere aktiviteter i løpet av året:
Unghestskue – Hoppeutstilling – Hingsteutstilling – 13 Treffet – Hovslager-NM – Julemarked
Og det arbeides kontinuerlig med et større prosjekt der Stavsplassen vil være i bruk helårlig.

hovslager

NM i hovslager og Stavsbrygg er to av arragmentene som har vært arrangert på Stavsplassen.

Utstillere og publikum på Stavsbrygg

Odd Bjerke har skrevet boka «Stavsmartn, handel og vandel gjennom to århundrer». Les den elektroniske utgaven her.

Lurer du på noe?

Send oss en melding!

3 + 9 =