Hippodromen ridehall

Stavsplassen SA drifter og leier ridehallen, og Øyer kommune er eier av anlegget. Reglement og priser for leie finner du lenger ned på siden.

 

Ridehallen inneholder:
 • Ridebane 21 x 61 meter totalt 1280 kvm.
 • Publikumstribune og dommertribune
 • Kiosk.
 • Møterom.
 • Toaletter og dusjer/garderober.
Ridebunnen er av typen Ecotrack.
 • Ecotrack er en konkurransebunn som benyttes av profesjonelle ryttere og stevnearrangører over hele verden.
 • Ecotrack er fin kvarts sand blandet med tekstilfibre.
 • Denne ridebunnen gir en optimal kombinasjon av dynamiske egenskaper og hold. Ecotrack er støvfri.
Fast gulv
 • Det er muligheter for å legge fast gulv oppå ridebunnen.
 • Dette er et robust mobilt gulv som tåler vekten av lette kjøretøyer.

 


 

Du kan kjøpe hallkort til deg og din hest. Da kan du bruke hallen hele døgnet, hele året, såfremt den ikke er stengt med annen aktivitet. Dette er inntekter som går direkte tilbake i drift av hallen.

Hallen kan også leies ut til større arrangementer. Ta kontakt for hjelp til ditt arrangement.

 


 

Reglement

Velkommen som bruker av Hippodromen!
Som bruker plikter du å sette deg inn i og følge reglene.
Disse reglene er satt opp fordi
– vi tar sikkerheten din og andres på alvor
– vi ønsker at alle skal ha en flott opplevelse i hallen

 

Røyking er forbudt i hele ridehallen, ved utganger og på og ved utebane.

 

1. Adgang til ridehallen
 • Gjeldende satser for halleie finner du under priser på hjemmesiden.
 • Hallkort utstedes for ett år eller en måned, fra dato til dato.
 • Hallkort er personlig, men barn under 10 år kan ri gratis på foreldrenes kort.
 • Brukere av ridehallen med betalt hallkort har adgang til hallen når den ifølge kalenderen er ledig.
 • Av sikkerhetsmessige hensyn, gjelder flg for ekvipasjer som skal trene sprang eller kjøring:
  • Hallen stenges for annen aktivitet under slik trening
  • Bestilling av denne type trening skal skje seinest to virkedager i forvegen.
  • Pris som for ordinær leie
 • Kalenderen finner du her.
 • Organiserte treninger skal være avtalt med administrasjonen minimum to virkedager i forveien.

 

2. Bruk av hallen
 • Ved ankomst parkeres bil og hestehenger på vestre langside av hallen eller i Stallringen.
 • Det er maks lov å være 6 hester inne i hallen samtidig, neste ekvipasje må stille seg i kø.
 • Dette gjelder ikke organiserte treninger, bare individuelle treninger. I utgangspunktet anbefales kun en instruktør om gangen, men dersom instruktørene ønsker, og avtaler seg imellom, kan det gis anledning til å være flere.
 • Ridning i skritt og leiing av hesten foregår innenfor firkantsporet.
 • Gjør holdt på midtlinja, og ikke på sporet.
 • Det er tillatt å jobbe med løs hest i hallen dersom du er alene, men dersom andre hester kommer for å trene må hesten umiddelbart fanges inn.
 • Ryttere på firkantsporet har ”forkjørsrett”. Hold til høyre ved møte.
 • Longering og tømmekjøring kan kun foregå hvis det er få hester i hallen og sikkerhetsmessig forsvarlig. Volte ved A skal da benyttes til longering.
 • Alt hindermateriell må ryddes bort etter bruk.
 • Siste rytter som forlater ridehallen er ansvarlig for å skru av lyset og lukke porten ordentlig.
 • Det er ikke tillat med hunder i ridebanen utenom organiserte treninger for hund.
 • Ta opp møkk etter deg umiddelbart. Trillebår og greip finner du på høyre side i hesteinngangen.
 • Full båre tømmes i container sør for Stallringen.

 

3. Sikkerhet
 • Det skal alltid være 2 personer i hallen, hvorav en over 18 år.
 • Stavsplassen er ikke ansvarlig for skader på hest, folk og utstyr utenom arrangement i regi av Stavsplassen.
 • Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm. Hjelm ved longering, tømmekjøring og kjøring er på det sterkeste anbefalt. HUSK at du gjerne er et forbilde for andre brukere av hest.
 • Sikkerhetsvest anbefales for alle ved hopping, og er påbudt for alle t.o.m. det året de fyller 18 år.
 • Utstyr skal være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.
 • Hensyn til hestens velferd skal alltid komme først. Overdrevet stemme, pisk eller sporebruk er forbudt!

 

Brudd på reglementet
 • Brudd på ridehallens regler vil kunne føre til utestengelse fra hallen og inndragelse av hallkort, uten at innbetalingen blir refundert.
 • Brudd på regel om å plukke opp møkk umiddelbart vil føre til straffegebyr, da dekket i ridehallen har så stor verdi at vi ikke ser oss råd til å ha brukere av hallen som ikke følger denne regelen fullt ut.

 

Hindermateriell
 • Hindermateriell som finnes i ridehallen tilhører Stav kjøre- og rideklubb. Dette kan brukes fritt av leietakere, men må brukes med forsiktighet.
 • Hindermateriellet kan kun brukes innendørs dersom ikke annet er avtalt.

 

Annet utstyr i hallen
 • Bruk av traktor til vedlikehold av bane eller annet skal kun utføres av Stavplassen SA sitt personell eller av personer som har fått i oppdrag av Stavsplassen SA å utføre denne jobben.
 • Vi ønsker å tilby hesteinteresserte og andre i distriktet en ridehall som holder god kvalitet.
 • For å få til dette er vi avhengige av ansvarsbevisste brukere som verdsetter det Hippodromen kan tilby.

   


   

Priser

Årskort, innenbygds
Kjøpes på nett
3075,-
Årskort, utenbygds
Kjøpes på nett
4200,-
Månedskort
Kjøpes på nett
675,-
Innenbygds pr. time uten å stenge
NB: Må bestilles senest 2 virkedager før
170,-
Utenbygds pr. time uten å stenge
NB: Må bestilles senest 2 virkedager før
215,-

Leie av hallen til eget arrangement (stenge hallen for andre), pr. time
NB: Må avtales i kontortid

Maksbeløp pr. døgn

450,-

 

3450,-

Leie av kiosk i Hippodromen 500,-
Leie av møterom i Hippodromen 500,-

 

Ønsker du å leie stallplass, kan det gjøres her.

Skal du avholde et større arrangement og har behov for flere områder og lokaler?
Vi tilbyr leie av utearealer og lokaler i Havrebua, Fonstadbygningen og Gutormshall.

 

Hallen er åpen 24 timer i døgnet for de med betalt hallkort, unntatt når den er utleid.
Se kalenderen for ledig tid.

 

Stav Kjøre- og Rideklubb har egne hallkortpriser mot at de bidrar med dugnad til Stavsplassen igjennom året. Dette kan leses mer om på Stav KRK sine sider.