Stallplasser på Stav

På Stav står det oppstallet rideskolehester i Stallringen som brukes i rideskole, undervisning, utleie og til terapiridning. Stallringen består av inngjerdet ridebane, over 60 stallbokser og tre toaletter.

Stallplasser i Stallringen er tilgjengelig for alle som skal på arrangement på Stavsplassen, eller er på gjennomreise og trenger overnatting for korte perioder. Ved forespørsel kan lengre tids opphold tilbys, for spørsmål rundt dette ta kontakt med Stavsplassen på [email protected].

Hestene som ankommer skal være vaksinert etter gjeldende forskrifter!

  • Boksene koster 500,- pr. døgn, og 450,- pr. dag.
  • Alle hesteeiere må selv medbringe vannbøtte og eget fôr.
  • Du fyller selv flis og rensker boksen helt etter bruk.
  • Boksen skal merkes med navn på eier, hestens navn og telefonnummer til kontaktperson.
  • Møkk skal tømmes på anvist plass.

750,- faktureres i etterkant hvis ikke-rengjort boks.

Boksene er uisolerte, til informasjon.

 

Grep, koster og trillebår står sør-vest i Stallringen.

 

Boksnummer fra 63 til 71 prioriteres brukt først, disse er 3 x 3 meter og ligger øst i Stallringen. Alle boksene er nummererte, og du sørger for å merke boksen med eier, hestens navn og telefonnummer til kontaktperson.

 

Påmelding og betaling av stallboks gjøres her (velg døgn eller dag), du får bekreftelse på påmelding på e-post når betaling har gått gjennom.

 

Ved arrangement på Stavsplassen koster boksene 450,- pr. døgn og 400,- pr. dag.

 

Ønskes stell og pass av hest, kan Venavind kontaktes på [email protected], det er disse som har fast oppstallede hester på stedet.

 

Priser

68 bokser 500,- pr. døgn/450 pr. dag 
22 spilt 200,- pr. døgn/150,- pr. dag
Utleie til andre arrangører minus 50,- på prisene over pr. døgn
minus 50,- på prisene over pr. dag   
Tre hester i stallringen