Utearealer

Stavsplassen har mye boltreplass utendørs. Her finner du:

  • Fjøsvollen på 10 mål
  • Jordet på 15 mål
  • 1,5 km med kjøre og ridesti
  • Parkeringsområder
  • Stallringen
Priser for leie av uteområdene
Fjøsvollen (grusbane)
10 mål
3000,-
Jordet
15 mål
3000,-
Oversiktsbilde Stavsplassen