#

Stavsmartn

Stavsmartn :: Stavsmartn :: Stavsplassen

19. - 21. Oktober 2018

Tinget på Stav er nevnt i skinnbrev alt i 1397, mens Martn har skriftlige kilder fra 1802. Den 27. juli 1857 ble det ved Kgl. resolusjon fastsatt: 

«– At det saakaldte Stav Hestemarked i Trøtten Annex til Øier Præstegield i Gudbrandsdalen Fogderi fra næste år at regne, autoriseres som offentlig Marked».

Stavsmartn var et hestemarked der kjøp og salg av hest var det sentrale. Etter hvert utviklet det seg til å bli en salgsmartn der en kunne få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker, til seletøy og hesteredskap – etter hvert også traktorer og traktorredskap.

I dag er Stavsmartn modernisert men har samtidig beholdt identiteten og opprinnelsen.
Her er det opplevelsen som står i fokus, alt fra kjøp og salg av lokal mat, husflid/håndverk, hest og landbruk, til satsing på kulturarrangementer, – alt bygd på tradisjoner gjennom flere hundre år.

Åpningstider / Priser Fredagskveld - Storofsin og Baksia Lørdagskveld Martnasfest Hestkartreffen - Årets Hestkar Martnasopptoget Trenger du overnatting

Share:
Andre arrangementer på Stavsplassen
#
26. mai 2018, 10:00
#
19. okt. 2018, 13:00
#
19. okt. 2018, 19:00
#
20. okt. 2018, 19:00