#

Stavsmartn

Start: fredag, 19.10.2018
Slutt: søndag, 21.10.2018
Stavsmartn :: Stavsmartn :: Stavsplassen

19. - 21. Oktober 2018

Fremtidige datoer:
18. - 20. oktober 2019
23. - 25. oktober 2020
22. - 24. oktober 2021

Tinget på Stav er nevnt i skinnbrev alt i 1397, mens Martn har skriftlige kilder fra 1802. Den 27. juli 1857 ble det ved Kgl. resolusjon fastsatt: 

«– At det saakaldte Stav Hestemarked i Trøtten Annex til Øier Præstegield i Gudbrandsdalen Fogderi fra næste år at regne, autoriseres som offentlig Marked».

Stavsmartn var et hestemarked der kjøp og salg av hest var det sentrale. Etter hvert utviklet det seg til å bli en salgsmartn der en kunne få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker, til seletøy og hesteredskap – etter hvert også traktorer og traktorredskap.

I dag er Stavsmartn modernisert men har samtidig beholdt identiteten og opprinnelsen.
Her er det opplevelsen som står i fokus, alt fra kjøp og salg av lokal mat, husflid/håndverk, hest og landbruk, til satsing på kulturarrangementer, – alt bygd på tradisjoner gjennom flere hundre år.

Åpningstider / Priser  Fredagskveld - Storofsin og Baksia  Lørdagskveld Martnasfest   Kunstutstilling 

Hestkartreffen - Årets Hestkar  Martnasopptoget  Trenger du overnatting 

Share:
Kommende arrangementer på Stavsplassen
#
31. aug. 2018, 13:00
#
31. aug. 2018, 21:00
#
1. sep. 2018, 21:00