Reglement

Velkommen som bruker av Hippodromen!
Som bruker plikter du å sette deg inn i og følge reglene.
Disse reglene er satt opp fordi
– vi tar sikkerheten din og andres på alvor
– vi ønsker at alle skal ha en flott opplevelse i hallen

 

Røyking er forbudt i hele ridehallen, ved utganger og på og ved utebane.

1. Adgang til ridehallen
 • Gjeldende satser for halleie finner du under priser på hjemmesiden.
 • Hallkort utstedes for ett år eller en måned, fra dato til dato.
 • Hallkort er personlig, men barn under 10 år kan ri gratis på foreldrenes kort.
 • Brukere av ridehallen med betalt hallkort har adgang til hallen når den ifølge kalenderen er ledig.
 • Av sikkerhetsmessige hensyn, gjelder flg for ekvipasjer som skal trene sprang eller kjøring:
  • Hallen stenges for annen aktivitet under slik trening
  • Bestilling av denne type trening skal skje seinest to virkedager i forvegen.
  • Pris som for ordinær leie
 • Kalenderen finner du her.
 • Organiserte treninger skal være avtalt med administrasjonen minimum to virkedager i forveien.

 

2. Bruk av hallen
 • Ved ankomst parkeres bil og hestehenger på vestre langside av hallen eller i Stallringen.
 • Det er maks lov å være 6 hester inne i hallen samtidig, neste ekvipasje må stille seg i kø.
 • Dette gjelder ikke organiserte treninger, bare individuelle treninger. I utgangspunktet anbefales kun en instruktør om gangen, men dersom instruktørene ønsker, og avtaler seg imellom, kan det gis anledning til å være flere.
 • Ridning i skritt og leiing av hesten foregår innenfor firkantsporet.
 • Gjør holdt på midtlinja, og ikke på sporet.
 • Det er tillatt å jobbe med løs hest i hallen dersom du er alene, men dersom andre hester kommer for å trene må hesten umiddelbart fanges inn.
 • Ryttere på firkantsporet har ”forkjørsrett”. Hold til høyre ved møte.
 • Longering og tømmekjøring kan kun foregå hvis det er få hester i hallen og sikkerhetsmessig forsvarlig. Volte ved A skal da benyttes til longering.
 • Alt hindermateriell må ryddes bort etter bruk.
 • Siste rytter som forlater ridehallen er ansvarlig for å skru av lyset og lukke porten ordentlig.
 • Det er ikke tillat med hunder i ridebanen utenom organiserte treninger for hund.
 • Ta opp møkk etter deg umiddelbart. Trillebår og greip finner du på høyre side i hesteinngangen.
 • Full båre tømmes i container sør for Stallringen.

 

3. Sikkerhet
 • Det skal alltid være 2 personer i hallen, hvorav en over 18 år.
 • Stavsplassen er ikke ansvarlig for skader på hest, folk og utstyr utenom arrangement i regi av Stavsplassen.
 • Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm. Hjelm ved longering, tømmekjøring og kjøring er på det sterkeste anbefalt. HUSK at du gjerne er et forbilde for andre brukere av hest.
 • Sikkerhetsvest anbefales for alle ved hopping, og er påbudt for alle t.o.m. det året de fyller 18 år.
 • Utstyr skal være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.
 • Hensyn til hestens velferd skal alltid komme først. Overdrevet stemme, pisk eller sporebruk er forbudt!

 

Brudd på reglementet
 • Brudd på ridehallens regler vil kunne føre til utestengelse fra hallen og inndragelse av hallkort, uten at innbetalingen blir refundert.
 • Brudd på regel om å plukke opp møkk umiddelbart vil føre til straffegebyr, da dekket i ridehallen har så stor verdi at vi ikke ser oss råd til å ha brukere av hallen som ikke følger denne regelen fullt ut. 

 

Hindermateriell
 • Hindermateriell som finnes i ridehallen tilhører Stav kjøre- og rideklubb. Dette kan brukes fritt av leietakere, men må brukes med forsiktighet.
 • Hindermateriellet kan kun brukes innendørs dersom ikke annet er avtalt.

 

Annet utstyr i hallen
 • Bruk av traktor til vedlikehold av bane eller annet skal kun utføres av Stavplassen SA sitt personell eller av personer som har fått i oppdrag av Stavsplassen SA å utføre denne jobben.
 • Vi ønsker å tilby hesteinteresserte og andre i distriktet en ridehall som holder god kvalitet.
 • For å få til dette er vi avhengige av ansvarsbevisste brukere som verdsetter det Hippodromen kan tilby.