Reglement for leie av Havrebua

Reglement for leie av Havrebua

Leietaker forplikter seg til å følge reglementet fra det tidspunkt bestillingen er bekreftet.

Stavsplassen SA fører ettersyn etter leieperiodens slutt for å kontrollere at reglementet er overholdt.

 

Fakturering

 • Fakturering for leie av lokalet gjøres ved bestilling. Etterfakturering kan forekomme ved brudd på reglementet.

 

Avbestilling

 • Avbestilling må skje innen to måneder før leieperiodens start for at leietaker ikke skal belastes for leiekostnader.
  • Ved avbestilling to måneder før arrangementet krever vi 50% av avtalt leie.
  • Ved avbestilling en måned før arrangementet krever vi 100% av avtalt leie.

 

Før bruk

 • Leietaker skal oppnevne en ansvarlig kontaktperson. Kontaktpersonen må være over 18 år. Kontaktinformasjon til kontaktperson gis til Stavsplassen SA ved bestilling.
 • Leietaker skal gjøre seg kjent med brannverninstruks for Havrebua og oppnevne en brannvernansvarlig. Kontaktinformasjon til brannvernansvarlig gis til Stavsplassen SA.
 • Ved bruk av kjøkkenet, skal leietaker sette seg inn i gjeldende prosedyrer for drift og håndtering av mat i henhold til Stavsplassen SAs IK-Matsystem (se egen perm under disken i Havrebua).

 

Under bruk

 • Leietaker står fritt til å benytte Havrebuas fasiliteter under forutsetning om at dette gjøres på en forsvarlig måte. Ved bruk av kjøkkenet, skal gjeldende prosedyrer for drift og håndtering av mat overholdes.
 • Varer på tørrvarelager, kjøle- og fryserom som tilhører Stavsplassen SA eller våre samarbeidspartnere skal ikke benyttes av leietaker, så fremt ikke annet er avtalt.
 • Dersom noe blir ødelagt, skal leietaker informere Stavsplassen SA om dette. Ved skader på inventar eller bygning som skyldes uforsiktig eller uriktig bruk, forplikter leietaker seg til å dekke erstatningskostnader.
 • Leietaker forplikter seg til å overholde følgende hygieneregler:
  • Ved matlaging skal leietaker sørge for å ha god personlig hygiene. Håndvask på kjøkkenet skal benyttes.
  • Leietaker skal forholde seg til ren og uren sone på kjøkkenet og forhindre at det forekommer krysskontaminering mellom disse.
   • Ren sone: Arbeidsområder for tilbereding av mat.
   • Uren sone: Oppvask, bakrom og toaletter.
  • Leietaker skal overholde prosedyrer for drift og håndtering av mat i henhold til Stavsplassen SAs IK-Matsystem (se egen perm).
  • Ved bruk av toalettene, benyttes bakre ytterdør til adkomst, slik at man unngår kontaminering på kjøkkenet.

 

Etter bruk

 • Bord og stoler skal tørkes av og stables på plass.
 • Kjøkkenutstyr skal rengjøres og settes på plass.
 • Dersom kjølerom og fryserom er benyttet, skal leietaker rydde ut av disse og se til at dørene er ordentlig lukket.
 • Alt elektronisk utstyr som er benyttet skal slås av.
 • Lokalet skal vaskes etter bruk. Vask utføres av leietaker eller av Stavsplassen SA mot gebyr. Leietaker skal uansett etterlate lokalet ryddig og fritt for søppel. Renholdsrutiner for Havrebua henger på kjøkkenet.
 • Søppelposer skal tas ut og kastes i containeren utenfor.
 • Alle lys skal slukkes.
 • Alle vinduer og dører skal lukkes.
 • Ytterdører skal låses, og nøkkel legges tilbake i nøkkelboksen.

 

Nøkkel og låsing

 • Nøkkel til Havrebua er plassert i egen nøkkelboks utenfor lokalet. Nøkkelboksen åpnes med en kode som leietaker får av Stavsplassen SA. Koden skal ikke gis til andre enn leietaker.
 • Under leieperioden har leietaker ansvaret for å ta vare på nøkkelen til lokalet. Dersom nøkkelen mistes, skal leietaker straks informere Stavsplassen SA om dette. Leietaker forplikter seg da til å dekke kostnader i forbindelse med sikring av bygget.

 

Brudd på reglement

Stavsplassen SA forbeholder seg retten til å pålegge utleier gebyr for manglende overholdelse av overnevnte reglement.