Oct
19
Stavsmartn 2018
Stavsplassen
10/19/2018 - 10/21/2018
Hele dagen

 

Tinget på Stav er nevnt i skinnbrev alt i 1397, mens
Martn har skriftlige kilder fra 1802. Den 27. juli
1857 ble det ved Kgl. resolusjon fastsatt:
«– At det saakaldte Stav Hestemarked i Trøtten
Annex til Øier Præstegield i Gudbrandsdalen Fogderi fra
næste år at regne, autoriseres som offentlig Marked».
 

 

Stavsmartn var et hestemarked der kjøp og salg av hest var det sentrale. Etter hvert utviklet det seg til å bli en salgsmartn der en kunne få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker, til seletøy og hesteredskap – etter hvert også traktorer og traktorredskap.
 
I dag er Stavsmartn modernisert men har samtidig beholdt identiteten og opprinnelsen.
Her er det opplevelsen som står i fokus, alt fra kjøp og salg av lokal mat, husflid/håndverk, hest og landbruk, til satsing på kulturarrangementer, – alt bygd på tradisjoner gjennom flere hundre år.
Samarbeidspartner på Stavsmartn arrangementet .....................  Stavsmartn er medlem av Norsk Martnsforum
ge.jpg    Martnasforum_farger.jpg