Styret

Styret i Stavsplassen SA

Stavsplassen SA består av 188 andeler som er spredt på 81 eiere.

Kontakt oss: post@stavsplassen.no

Ansatte 

På eiersiden har vi offentlige, lag og foreninger, bedrifter og noen privatpersoner.
Eierne har valgt et styre, og følgende personer sitter i Stavsplassen SA sitt styret i 2017 - 2018. 

Leder: Jon Henning Prestgarden Epost
Nestleder: Irene Lien Epost
Styremedlem: Pål Haugstad Epost
Styremedlem:  Marit Furuhaugen Epost
Styremedlem: Svein Reistad Epost
Varamedlem 1: Anita Stenumgård Epost
Varamedlem 2: Odd Stensrud Epost

 

Regnskap og årsberetning 2016 PDF
Regnskap og årsberetning 2015 PDF