Utearealer

Fjøsvollen 12 mål

Jordet 15 mål

Kjøre og ridesti 1,5 km

Parkeringsområder