Reglement

Velkommen som bruker av Hippodromen!
Som bruker plikter du å sette deg inn i og følge reglene.
Disse reglene er satt opp fordi
– vi tar sikkerheten din og andres på alvor.
– vi ønsker at alle skal ha en flott opplevelse i hallen

 

Røyking er forbudt i hele ridehallen, ved utganger og på og ved utebane.

1. Adgang til ridehallen
 • Gjeldende satser for halleie finner du under priser på hjemmesiden.
 • Hallkort utstedes for ett år eller en måned, fra dato til dato.
 • Hallkort er personlig, men barn under 10 år kan ri gratis på foreldrenes kort.
 • Brukere av ridehallen med betalt hallkort har adgang til hallen når den ifølge kalenderen er ledig.
 • Av sikkerhetsmessige hensyn gjelder flg for ekvipasjer som skal trene sprang eller kjøring:
  • Hallen stenges for annen aktivitet under slik trening
  • Bestilling av denne type trening skal skje seinest to virkedager i forvegen.
  • Pris som for ordinær leie
 • Kalenderen finner du her.
 • Organiserte treninger skal være avtalt med administrasjonen minimum to virkedager i forveien.
2. Bruk av hallen
 • Ved ankomst parkeres bil og hestehenger på vestre langside av hallen eller i Stallringen.
 • Det er maks lov å være 6 hester inne i hallen samtidig, neste ekvipasje må stille seg i kø.
 • Dette gjelder ikke organiserte treninger, bare individuelle treninger. I utgangspunktet anbefales kun en instruktør om gangen, men dersom instruktørene ønsker, og avtaler seg imellom, kan det gis anledning til å være flere.
 • Ridning i skritt og leiing av hesten foregår innenfor firkantsporet.
 • Gjør holdt på midtlinja, og ikke på sporet.
 • Det er tillatt å jobbe med løs hest i hallen dersom du er alene, men dersom andre hester kommer for å trene må hesten umiddelbart fanges inn.
 • Ryttere på firkantsporet har ”forkjørsrett”. Hold til høyre ved møte.
 • Longering og tømmekjøring kan kun foregå hvis det er få hester i hallen og sikkerhetsmessig forsvarlig. Volte ved A skal da benyttes til longering.
 • Alt hindermateriell må ryddes bort etter bruk.
 • Siste rytter som forlater ridehallen er ansvarlig for å skru av lyset og lukke porten ordentlig.
 • Det er ikke tillat med hunder i ridebanen utenom organiserte treninger for hund.
 • Ta opp møkk etter deg umiddelbart. Trillebår og greip finner du på høyre side i hesteinngangen.
 • Full båre tømmes i container sør for Stallringen.
3. Sikkerhet
 • Det skal alltid være 2 personer i hallen, hvorav en over 18 år.
 • Stavsplassen er ikke ansvarlig for skader på hest, folk og utstyr utenom arrangement i regi av Stavsplassen.
 • Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm. Hjelm ved longering, tømmekjøring og kjøring er på det sterkeste anbefalt. HUSK at du gjerne er et forbilde for andre brukere av hest.
 • Sikkerhetsvest anbefales for alle ved hopping, og er påbudt for alle t.o.m. det året de fyller 18 år.
 • Utstyr skal være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.
 • Hensyn til hestens velferd skal alltid komme først. Overdrevet stemme, pisk eller sporebruk er forbudt!
Brudd på reglementet

Brudd på ridehallens regler vil kunne føre til utestengelse fra hallen og inndragelse av hallkort, uten at innbetalingen blir refundert.
Brudd på regel om å plukke opp møkk umiddelbart vil føre til straffegebyr da dekket i ridehallen har så stor verdi at vi ikke ser oss råd til å ha brukere av hallen som ikke følger denne regelen fullt ut.

Hindermateriell
 • Hindermateriell som finnes i ridehallen tilhører Stav kjøre- og rideklubb. Dette kan brukes fritt av leietakere, men må brukes med forsiktighet.
 • Hindermateriellet kan kun brukes innendørs dersom ikke annet er avtalt.
Annet utstyr i hallen
 • Bruk av traktor til vedlikehold av bane eller annet skal kun utføres av Stavplassen SA sitt personell eller av personer som har fått i oppdrag av Stavsplassen SA å utføre denne jobben.
 • Vi ønsker å tilby hesteinteresserte og andre i distriktet en ridehall som holder god kvalitet.
 • For å få til dette er vi avhengige av ansvarsbevisste brukere som verdsetter det Hippodromen kan tilby.