Styret i Stavsplassen SA

 

Stavsplassen SA består av 188 andeler som er spredt på 81 eiere.

Kontakt oss: post@stavsplassen.no

Ansatte 

På eiersiden har vi offentlige, lag og foreninger, bedrifter og noen privatpersoner.
Eierne har valgt et styre, og følgende personer sitter i Stavsplassen SA sitt styret i 2016 - 2017. 

Leder: Jon Henning Prestgarden Epost
     
Nestleder: Irene Lien Epost
Styremedlem: Trond Syversen Epost
Styremedlem:  Gutorm Aarnes Epost
Styremedlem: Pål Haugstad Epost
Varamedlem: Erik Isum Epost

 

Regnskap og årsberetning 2016 PDF

Andelseiere i STAVSPLASSEN SA inviteres til årsmøte

Dato:            Tirsdag 2.mai 2017
Tidspunkt:     Kl. 19.00
Møtested:      I Havrebua på Stavsplassen