Historien på Stavsplassen

Garden Stav ligger på Tretten i Gudbrandsdalen, 30 km. nord for Lillehammer - og midt mellom Kvitfjell og Hafjell alpinanlegg. Øyer kommune har totalt ca 4.800 innbyggere, og ca 1.900 av disse bor på Tretten.

Med kilde i Tor Iles "Bygdebok for Øyer" og utskrift fra Mellom-Gudbrandsdal Sorenskriverembete, kan en slå fast at hestemarten på Stav er gammel. Stafs Thingaa er nevnt i skinnbrev så tidlig som i 1397, men sjølve marten har en ikke funnet noe om før sist i dansketida. I første møteboka til Øier Forligelseskommisjon fra 18.januar 1802 står det om en sak som var ført mot en mann som hadde vært i slagsmål på Stavsmartn året før, altså i 1801. Men det er mye som tyder på at det ble drevet organisert hestehandel på Stav også lenge før den tid.

Den 27.juli 1857 ble det ved kgl. resolusjon fastsatt : " - at det saakaldte Stav Hestemarked i Trøtten Annex til Øier Præstegield i Gudbrandsdalen Fogderi fra næste år at regne, autoriseres som offentlig Marked. Herredsstyret så økonomien som lå i marten, mens andre så med fortvilelse på det moralske forfall som skjenkebevillingene og martenslivet førte med seg. Det var i perioder gitt mellom 10 og 20 skjenkebevillinger i forbindelse med marten.

Stavsmartn var et hestemarked der kjøp og salg av hest, samt framstilling av hest for Forsvarets remontenemd var det sentrale. Etterhvert utviklet det seg til å bli en salgsmartn der en kunne få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker, til seletøy og hesteredskap - etterhvert også traktorer og traktorredskap.
Etter en nedgang i 1930-årene, ble det en voldsom opptur etter 2.verdenskrig. I 1947 var det 15-1600 hester på Stav under marten, og mange av disse kom med tog. Men etterhvert som traktoren kom og tok over som "arbeidskar" i landbruket, minket antallet hest på Stavsmartn.

Ellers har tivoli, ville dyr og sirkuslignende aktiviteter vært en del av Stavsmartn opp gjennom tidene.
Fram til 1986 var driften av Stavsmartn i privat regi, men i et forsøk på å trekke større deler av lokalmiljøet med i arrangementet, var det noen lag og foreninger som bisto eieren med gjennomføringen av arrangementet. Så ble det inngått en avtale med seks lokale lag og foreninger om å arrangere marten (1992-96). Med bakgrunn i de erfaringene som nå var gjort, ble det i 1997 stiftet et andelslag A/L Stavsmartn BA.

I 1998 ble det bygget en utstillerhall på 500 kvm. I 1999 ble det bygget en hall til. Denne var 776 kvm, men brandt desverre ned i 2008. I 2000 kjøpte organisasjonen A/L Stavsmartn BA garden Stav med stallring, haller, utstillingsplass og campingplass. A/L Stavsmartn BA sto nå fritt til å kunne videreutvikle område og satse på flere aktiviteter. I 2001 hadde vi 200 års jubileum som vi blant annet markerte med boka om Stavsmartn, "Stavsmartn handel og vandel gjennom to århundrer", skrevet av lokalhistroriker Odd Bjerke.

Utover å arrangere Stavsmartn første helga før første tirsdag i november er det nå flere aktiviteter i løpet av året: Unghestskue - Hoppeutstilling - Hingsteutstilling - HovslagerNM - Julemarked. Og det arbeides kontinuerlig med et større prosjekt der Stavsplassen vil være i bruk helårlig.