Stavsplassen

Stavsplassen har opprinnelig blitt brukt til hestemartn i over 200 år.

Stavsplassen er idag et område bestående av flere bygninger og området er ibruk til flere arrangement igjennom året.