Stavsplassen

Stavsplassen har opprinnelig blitt brukt til hestemartn i over 200 år.

Stavsplassen er idag et område på 100 mål bestående av flere bygninger.

Området er ibruk til flere arrangement igjennom året.