Landbrukstunet med fokus på det MATSVINN er et samarbeid mellom bondelaget, bonde og småbrukerlaget, skogeierlaget, naturbruksskolene, landbrukskontoret og Stavsplassen SA.

Program på Landbukstunet Stavsmartn 2017 kommer her utpå høsten..

Bilde-til-nettside-program350x197.jpg traktor.jpg
Martn 2013_2.jpg Stav_5.jpg