Landbrukstunet med fokus på det GRØNN FRAMTID er et samarbeid mellom bondelaget, bonde og småbrukerlaget, skogeierlaget, naturbruksskolene, landbrukskontoret og Stavsplassen SA.

Program på Landbukstunet Stavsmartn 2017 kommer her utpå høsten..

Bilde-til-nettside-program350x197.jpg traktor.jpg
Martn 2013_2.jpg Stav_5.jpg