Gutua

Hyggelig ankomstsvei til området. 170 meter lang (kjørbar for større biler). Brukes som markedsområde med salgsboder under arrangement.

Hestearrangementer

Hesteutstillinger har lange tradisjoner på Stavsplassen. Stav Hestemarked ble ved kgl. resolusjon fastsatt i 1857. Siden den gang har det vært mye hest på Stavsplassen. Idag brukes plassen til mange typer hestearrangemen…

Havrebua

Forsamlingslokale på Stavsplassen. Plass til inntil 160 personer til bespisning

Stallringen

Historiske og verneverdige omgivelser. En hyggelig ramme rundt enkeltarrangementer. Stallringen rommer 90 stallbokser hvorav 68 godkjente hingstebokser. Området består av staller bygd i en firekant, som dekker ca 4 d…

Gutormshall

Utstillingshall festhall med 2 innganger. 31 x 16 meter = 500 m2. Isolert, og betonggulv. Brukes til alt fra festhall til hovslagermesterskaper.

Fonstadbygningen

Verneverdig bygning med skjenkestugu/pub i nordenden, og kombinert kafè og resepsjon for camping i sørenden.

Utearealer

Historiske og verneverdige omgivelser. En hyggelig ramme rundt enkeltarrangementer.